Oferta skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw, organów administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. Oferujemy kompleksową pomoc w procesie ubiegania się o dotacje unijne na projekty inwestycyjne. W ramach współpracy przeprowadzimy Państwa przez wszystkie etapy procesu ubiegania się o dofinansowanie – od pomysłu na dotację po jej rozliczenie końcowe.

W ramach usługi oferujemy:

  • analizę projektu pod kątem możliwości uzyskania dotacji,
  • znalezienie programu pomocowego,
  • opracowanie koncepcji projektu i ocenę zgodności z kryteriami naboru,
  • przygotowanie wniosku aplikacyjnego,
  • pomoc w poprawnym złożeniu dokumentów,
  • monitoring procesu oceny wniosków,
  • pomoc na etapie podpisania umowy o dofinansowanie,
  • zarządzanie projektem, w tym m.in.: sprawozdawczość, rozliczenia, przygotowywanie wniosków o płatność.

Dotychczasowe zdobyte doświadczenie w pozyskaniu wsparcia i zarządzaniu projektami inwestycyjnymi realizowanymi przez podmioty z nami współpracujące dowodzi skuteczności i efektywności, czego poświadczeniem są wystawione referencje.

[eo_fullcalendar]

Terminaż

[eo_events showpastevents=false]