Opracowujemy dokumenty Studium Wykonalności czy Lokalna Strategia Rozwoju, które mogą wymagać opracowania dodatkowego elementu, takiego jak część marketingowa projektu, która jest szczegółowo analizowana i ostatecznie opracowywana przez Naszych specjalistów. Część marketingowa może dotyczyć przygotowania:

  • strategii marketingowej przedsięwzięcia, która wyznacza podstawowy kierunek działalności przedsiębiorstwa. Strategia jest opracowywana indywidualnie dla danego projektu, przy doborze odpowiednich analiz.
  • planu marketingowego stanowiącego uszczegółowienie strategii w okresie krótkoterminowym.

Przygotowanie dokumentacji wiąże się z uwzględnieniem takich aspektów jak:

  • badania ankietowe rynku
  • analiza konkurencji
  • analizy rynku z wykorzystaniem dostępnych danych np. artykuły branżowe, Internet
  • prognozowanie trendów, itp.