Przygotowujemy analizy finansowe, które:

  • stanowią ważny element dokumentacji aplikacyjnej przy ubieganiu się o środki unijne
  • są niezbędne przy ubieganiu się o kredyt w banku.

Rzetelnie przygotowana analiza finansowa, pozwala na zweryfikowanie bieżącej kondycji firmy. Bez wątpienia, pozytywna ocena takiej analizy, ułatwia pozyskanie finansowania dla projektu inwestycyjnego.

Oferta dotycząca analiz finansowych jest kierowana do:

  • przedsiębiorstw (analiza finansowa jest zasadniczym elementem każdego biznes planu)
  • JST (analiza finansowo-ekonomiczna jest zasadniczym elementem studium wykonalności)
  • firm doradczych potrzebujących dodatkowego wsparcia w tym obszarze.