Proponujemy szeroki zakres doradztwa w zakresie:

  • możliwości pozyskania środków z dotacji unijnych

Etapy usługi doradczej obejmują:

  1. Omówienie przedsięwzięcia oraz zaproponowanie optymalnego rozwiązania
  2. Przygotowanie rekomendacji i wskazanie potencjalnych źródeł finansowania
  3. Opracowywanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej tj. wnioski, biznes plany, analizy finansowe, załączniki, studium wykonalności
  4. Profesjonale wsparcie na etapie realizacji projektu
  • omówienia struktury kosztów i przychodów firmy
  • wsparcia biznesu w kilku obszarach:

– komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

– zasobów ludzkich (rekrutacja, systemy motywacyjne), itp.