Miło nam poinformować, że z sukcesem rozpoczeiśmy współpracę o przyznanie dofinansowania dla projektu „Pomorska sieć szerokopasmowa następnej generacji” złożonego przez „Multi-IP Telekomunikacja” z Bytowa. Dzięki jego realizacji blisko 2/3 obszaru województwa pomorskiego, objętych zostanie dostępem do ultraszybkiego dostępu do Internetu LTE, przyczyniając się do wyeliminowania „białych plam” w dostępie do sieci i innych usług multimedialnych. Dotacja przyznana została wysokości 60% wartości wydatków kwalifikowanych w ramach działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Gratulujemy i życzymy pomyślnej realizacji inwestycji. Po więcej informacji o projekcie zapraszamy na stronę Beneficjenta.