Informujemy, że projekt przygotowany dla naszego klienta pt. „Budowa sieci światłowodowej w wykluczonych cyfrowo miejscowościach gminy Czarna Białostocka, Wasilków i Sokółka w województwie podlaskim” otrzymał dofinansowanie z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 zajmując pierwsze miejsce na liście rankingowejprojektów dofinansowanych w ramach IV Osi priorytetowej – Społeczeństwo informacyjne (projekty dotyczące sieci szerokopasmowych i dostępu do internetu).

Rezultatem rzeczowym projektu będzie ułożenie 48,4 km światłowodowej sieci dystrybucyjnej NGA oraz budowa 21 pasywnych węzłów dystrybucyjnych. Celami inwestycji jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom 19 wykluczonych cyfrowo miejscowości z terenów wiejskich województwa podlaskiego oraz wzrost dostępności usług szerokopasmowych. Zaproponowane rozwiązania pozwolą w rezultacie na rozwój rozwój terenów wiejskich poprzez rozwój Społeczeństwa Informacyjnego. Wybudowana infrastruktura stanowić będzie swoistą rozbudowę projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.

Gratulujemy Beneficjentowi sukcesu!