Gratulujemy naszemu beneficjentowi z województwa lubelskiego, zajęcia wysokiego – 4 miejsca na liście rankingowej w konkursie Programu Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Działanie 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

Życzymy wytrwałości i szybkiej realizacji projektu.