Miło jest nam poinformować, że w dniu 27 czerwca 2014 roku, nasz klient „Wytwórnia Cukiernicza Ryszard Walczak”, podpisał umowę na dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1.3. Inwestycje w MŚP w nowe technologie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Dofinansowaniem objęty został zakup zaawansowanych technologicznie maszyn produkcyjnych, pozwalających Beneficjentowi na wprowadzenie na rynek nowych grup produktów galanterii cukierniczej. Jednocześnie, realizacja inwestycji przyczyni się do wprowadzenia innowacji produktowej i procesowej w skali międzynarodowej, pozwalając wykorzystać szybko rosnący potencjał segmentu rynku spożywczego, łączącego cukiernictwo z trendem rozwoju zdrowej żywności. Życzymy Beneficjentowi kolejnych sukcesów już w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych pozyskaniem unijnego grantu z programów „Dotacje na Innowacje”